Logo
Строително-Предприемачески Холдинг

Екологично строителство

Холдингът е лидер в екологичното строителство, което оптимизира употребата на материали, енергия и суровини. Системата се прилага, за да се редуцира влиянието на човека върху околната среда.

Инфраструктурно строителство

Компанията е предпочитан изпълнител на основни инфраструктурни обекти, които включват водопроводна и канализационна мрежа, канално-помпени станции, електрическа мрежа, пътища и др.

Високо строителство

Холдингът има богат опит в строителството на офис сгради и многофункционални и жилищни комплекси, административни обекти, хотели, промишлени предприятия, логистични центрове и др.

Нашите клиенти:


Нашите партньори: